MODUL PEMBELIAN

Fungsi – fungsi yang ada pada modul pembelian

MODUL PEMASOK

Modul ini berfungsi untuk menambahkan dan menghapus Pemasok anda.

MODUL PERMINTAAN PEMBELIAN

Modul ini berfungsi untuk membuat penawaran pembelian.

MODUL PESANAN PEMBELIAN

Imput pesanan pembelian anda menggunakan modul ini.

MODUL PENGIRIMAN BARANG

Modul ini berfungsi untuk menginput pengiriman barang ke tempat anda.

MODUL FAKTUR DARI PENERIMAAN BARANG

Berfungsi untuk menginput
faktur penerimaan barang.

MODUL FAKTUR PEMBELIAN

Input dan cetak faktur pembelian anda melalui modul ini.

MODUL PEMBAYARAN PEMBELIAN

Modul ini berfungsi untuk menginput pembayaran
pembelian yang anda terima.

MODUL RETUR PEMBELIAN

Catat barang barang yang anda retur melalui modul retur pembelian ini.